Witamina C a wchłanianie Lewotyroksyny

Co raz częściej pytacie o wpływ popijania Lewotyroksyny (czyli Euthyroxu lub Letroxu) roztworem witaminy C. Czy rzeczywiście ma wpływ i poprawia jej wchłanianie? Czy może to kolejny mit mijający się z prawdą?
To postaram się wyjaśnić w dzisiejszym wpisie.

Koniecznie zacząć musimy od przypomnienia najważniejszego czynnika wpływającego na działanie leku – czyli pH soku żołądkowego.

Do właściwego wchłaniania absolutnie konieczne jest kwaśne pH soku.

Dzięki temu wiemy dwie ważne rzeczy:

  1. Wszystkie czynniki które będą ułatwiały utrzymanie kwaśnego pH lub sprawiały że przez chwilę będzie ono jeszcze bardziej kwaśne będą miały wpływ na efektywność działania leku
  2. Wszystkie choroby (dysfunkcje) w obrębie żołądka przebiegające ze zmianą pH soku żołądkowego będą skutkowały spadkiem działania leku

Nas w kontekście działania witaminy C interesuje dziś opcja pierwsza.

I tutaj z pomocą przybywają autorzy publikacji z ubiegłego roku Wiesner, Gajewska i Paśko (a pozwalając sobie na małą prywatę to z Panem Docentem Paśko zajęcia z bromatologii na moim rodzimym Uniwersytecie Jagiellońskim i wspominam je jako jedne z najlepszych na całych studiach 😊 )

Wracając do publikacji – autorom udało się zebrać i opisać wszystkie czynniki jakie mogą mieć wpływ na wchłanianie leku.

Nawiązując do witaminy C przytaczają dwa badania:

  • Jubiz i in. przeprowadzili badanie na 31 pacjentach z niedoczynnością tarczycy i zapaleniem żołądka. Pacjenci zażywali tabletki lewotyroskyny, w średniej dziennej dawce 100 µg, popijając 120 ml wody zawierające lub nie zawierające 500 mg witaminy C. Po 2, 4 i 6 miesiącach sprawdzili poziom FT4 i TSH. Poziom TSH obniżył się znacząco u wszystkich pacjentów (średnio o 69,2%) i normalizowało u 54,8% . Poziomy wolnych FT3 i FT4 znacznie wzrosły u prawie wszystkich pacjentów [2].
  • Antunez i in. osiągnęli podobne wyniki w badaniu przeprowadzonym na 28 pacjentach z podwyższonym TSH, pomimo stosowania dawki L-T4 wyższej niż 1,70 µg/kg. Badacze poprosili pacjentów o przyjmowanie tabletek L-T4 z 1 g witaminy C (przyjmowanej w postaci roztworu, rozpuszczono 1g witaminy C w 200 ml wody z kranu) przez 6–8 tygodni. Zaobserwowano istotny spadek poziomu TSH w surowicy (od 9,01 ± 5,51 mU/l do 2,27 ± 1,61 mU/l) [3].

W ubiegłych latach startując już od 2014 również pojawiały się publikacje o potencjalnej możliwości wykorzystywania roztworów witaminy C do poprawy wchłaniania Lewotyroksyny zwłaszcza u pacjentów słabo reagujących na leczenia czyli u pacjentów u których nie było poprawy takiej jakby oczekiwano [4].


Czy jest to metoda którą śmiało można polecić każdemu?


Nie. Przytoczone badania to wciąż za mało by popijanie Lewotyroksyny roztworem witaminy C stało się rutyną. Publikacje choć obiecujące wymagają poszerzenia i upewnienia że mimo wyników nie będą ciągnę ze sobą np. działań niepożądanych choćby ze strony przewodu pokarmowego.
Czas pokaże – zostaje nam czekać.

Dajcie znać czy temat był dla Was ciekawy 😊

Magda

Bibliografia

  1. Wiesner A, Gajewska D, Paśko P. Levothyroxine Interactions with Food and Dietary Supplements-A Systematic Review. Pharmaceuticals (Basel). 2021 Mar 2;14(3):206. doi:
    10.3390/ph14030206. PMID: 33801406; PMCID: PMC8002057.
  2. Jubiz W, Ramirez M. Effect of vitamin C on the absorption of levothyroxine in patients with hypothyroidism and gastritis. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jun;99(6):E1031-4. doi: 10.1210/jc.2013-4360. Epub 2014 Mar 6. PMID: 24601693.
  3. Antúnez, P.; Licht, S.D. Vitamin C improves the apparent absorption of levothyroxine in a subset of patients receiving this hormone for primary hypothyroidism. Rev. Argent. Endocrinol. Metab. 2011, 48, 16–24
  4. Skelin M, Lucijanić T, Amidžić Klarić D, Rešić A, Bakula M, Liberati-Čizmek AM, Gharib H, Rahelić D. Factors Affecting Gastrointestinal Absorption of Levothyroxine: A Review. Clin Ther. 2017 Feb;39(2):378-403

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *