MENU
 
Wszystkie kategorie IO Tarczyca PCOS Poporodowe Zapalenie Tarczycy Lifestyle

N-acetylocysteina (NAC)

N-acetylocysteina czyli w skrócie NAC. Wiecie czym jest NAC? Już spieszę z wyjaśnieniem. Mimo, że sama nazwa wydaje się trudna a suplementy zawierające N-acetylocysteinę postrzegane są jako nowość, NAC jest związkiem o bardzo dobrze udokumentowanym działaniu wciąż ulegającemu rozszerzeniu.

Czym jest NAC?

NAC czyli N-acetylowa pochodna naturalnego aminokwasu L-cysteiny, jest znanym antyoksydantem. Stosowana jest np. w zatruciu paracetamolem czy jako środek mukolityczny. Teraz natomiast znana jest przede wszystkim z zastosowania w ginekologii. Jak konkretnie? Tego dowiecie się z dzisiejszego wpisu.

Podstawowym mechanizmem działania NAC jest antyoksydacyja.
Po pierwsze, oddziałuje z grupami elektrofilowymi i wymiata wolne rodniki
Po drugie, działa jako źródło cysteina (Cys) do syntezy glutationu (GSH)

Dlaczego to takie ważne?

Podwyższony poziom glutationu w komórkach powoduje między innymi wiązanie insuliny z białkami nośnikowymi, co pomaga w wychwytywaniu i utylizacji glukozy. Prowadzi to do obniżenia poziomu insuliny, a tym samym łagodzi główną przyczyną PCOS. Brak równowagi oksydacyjnej występuje takżeu kobiet cierpiących na PCOS, spowodowany jest między innymi różnymi zaburzenia metabolicznymi, takimi jak otyłość, hiperinsulinemia czy dyslipidemia. Szacuje się że otyłość występuje u około 40-50% kobiet z PCOS, co powoduje katabolizm lipidów i produkcję wolnych rodników a ostatecznie prowadzi do stresu oksydacyjnego. Już sama hiperglikemia powoduje wzrost reaktywnych form tlenu (ROS).

NAC a PCOS

Ciekawe badanie opublikowano w 2018 roku porównując:
- jakość oocytów
- ekspresję genu GDF9 ( GDF-9 został opisany jako pierwszy specyficzny dla oocytu czynnik wzrostu niezbędny dla właściwej funkcji oocytu)
- GDF-9B (BMP-15 bone morphogenetic protein 15)
- receptora C-kit (tyrosine kinase receptor)

a musicie wiedzieć że jak strasznie nie brzmiałyby ich nazwy wszystkie te czynniki są kluczowe dla właściwej funkcji i kondycji oocytu czyli płodności. Mówiąc więc w telegraficznym skrócie porównywano jak u pacjentek z PCOS leczenie metforminą, n-acetylocysteiną oraz połączenie metformiy i n-acetylocysteiny (oczywiście ostatnią grupą była grupa placebo) będzie wpływało na jakość oocytów.

Wyniki:
Poziom białka c-kit znacząco obniżył się w grupie NAC w porównaniu z innymi grupami.
Zaobserwowano istotne korelacje pomiędzy suplementacją NAC a androstendionem i estradiolem.
Ekspresja GDF-9 w niezapłodnionych dojrzałych oocytach była istotnie wyższa w grupie NAC w porównaniu z innymi grupami (P<0,001).
Ekspresja c-kit w niezapłodnionych dojrzałych oocytach była znacząco niższa w grupie NAC w porównaniu z innymi grupami (P<0,001).
Podobnych różnic nie zaobserwowano między grupami stosującymi metforminę, NAC+ metforminę i kontrolnymi.
Podsumowując wykazano że suplementacja N-acetylocysteiną będzie istotnie poprawiała parametry płodnościowe.

A teraz przekładając na ludzki język jakie potencjalne korzyści mogą wynikać z suplementacji NAC:

Działanie korzystnie na ekspresję genów kluczowych dla przebiegu oogenezy i folikulogenezy.
- Obniżać ilość nieprawidłowych lub niedojrzałych oocytów.
- Poprawiać odsetek owulacji.
- Wpływać korzystnie na procent donoszonych ciąż u pacjentek z nawykowymi poronieniami.
- Zmniejszać stężenie glukozy na czczo.
- Poprawiać insulinowrażliwość.
- Działać silnie antyoksydacyjnie (między innymi poprzez udział w syntezie glutationu)

NAC a klomifen

Często przytaczanym tematem jest łączenie terapii klomifenem z suplementacja NAC. Klomifen to lek stosowany do leczenia zaburzeń owulacji m.in. u pacjentek z PCOS. W badaniach wykazano, że podawanie NAC ( w dawce dobowej 1200 mg/dobę w połączeniu z lekiem zawierającym klomifen powodowało zwiększenie liczby pęcherzyków jajniowych, odsetek owulacji i ciąż. Co więcej taki schemat leczenia był dobrze tolerowany i nie wiązał się ze zgłaszaniem działań niepożądanych.

NAC a letrozol

Letrozol jest drugim z leków często stosowanych u pacjentek z PCOS w celu stymulacji owulacji. Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy – enzymu przekształcającego androgeny nadnerczowe (androstendion i testosteron) do estronu i estradiolu. Sprawdzano jak połączenie leczenia letrozolem i suplementacja N-acetylocysteiną będzie wpływała na liczbę pęcherzyków, owulację i wskaźnik ciąż.

Wykazano, że liczba pęcherzyków >18 mm były istotnie wyższe w grupie kobiet które stosowały letrozol + NAC. Również występowanie owulacji i wskaźnik ciąż były istotnie wyższe w grupie letrozol + NAC. Pacjentki nie zgłaszała działań niepożądanych i skutków ubocznych. Dlatego tez wyciągnięto wnioski, że NAC jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym adiuwantem (związkiem o działaniu nasilającym działanie korzystne) letrozolu i może zwiększyć wskaźniki ciąż u pacjentek z PCOS.

NAC a poronienia

Amin i.in. opisał badanie w którym porównywał działanie suplementacji NAC w połączeniu z kwasem foliowym z suplementacją samym kwasem foliowym u kobiet z nawracającymi poronieniami o nieznanej przyczynie. Grupę 80 pacjentek z historią nawracających poronień z niewyjaśnionych przyczyn leczono NAC 0,6 g + kwas foliowy 500 µg/dobę i porównano z grupą 86 pacjentek w podobnym wieku leczonych samym kwasem foliowym 500 µg/dobę.

NAC + kwas foliowy w porównaniu z samym kwasem foliowym spowodowały istotnie zwiększoną ilość ciąż trwających do 20 tygodnia i później.
NAC + kwas foliowy wiązał się ze znaczącym wzrostem odsetka ciąż donoszonych w porównaniu z samym kwasem foliowym

NAC schematy stosowania

Aktualnie najczęściej przytaczanym schematem stosowania NAC u kobiet z PCOS jest stosowania 1200 mg na dobę od 3 dnia cyklu przez pięć kolejnych dni (choć w przypadku przytoczonych badań schematy były różne).

Podsumowanie

Wiele wiarygodnych źródeł naukowych podkreśla zasadność oraz dobre efekty suplementacji N-acetylocysteiny u pacjentek z zespołem policystycznych jajników. Dodatkowo zwraca się uwagę że NAC może być pomocny w suplementacji wspomagającej kobiet z poronieniami nawykowym i w trakcie stymulacji owulacji. Należy jednak pamiętać że jak w przypadku każdego suplementu warto zachować należytą ostrożność i w tym przypadku wdrażać ją dopiero po konsultacji z lekarzem.

Doktor Hashi

Źródła: