MENU
 
Wszystkie kategorie IO Tarczyca PCOS Poporodowe Zapalenie Tarczycy Lifestyle

Inozytol

Inozytol a zwłaszcza jedna z jego biologicznie aktywnych frakcji jest jednym z leków stosowanych u pacjentek z PCOS.

Co ważne jest związkiem o naukowo udowodnionej skuteczności i dobrej tolerancji.

Co to jest inozytol? Jakie ma działanie? Czy warto – i kiedy go stosować? To wszystko postaram się wyjaśnić w tym wpisie ????

Pierwszy raz inozytol wykryto już sto lat temu w moczu osób chorych na cukrzycę – choć wtedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy z jego właściwości. Dopiero w 1941 roku Gavin i McHenry opisali istotne właściwości inozytolu w prawidłowym funkcjonowaniu metabolizmu. Chemicznie inozytol jest izomerem glukozy zwanym również alkoholem cukrowym, alkoholem sześciowodorotlenowym, a także często witaminą B8.

Inozytol występuje w dziewięciu postaciach izomerycznych, są to m.in.:
mio-inozytol (MI)
D-(+)-chiro-inozytol (DCI)
L-(-)-chiro-inozytol,
muco-inozytol,
allo-inozytol
neo-inozytol [1,5].
Biologicznie czynnym, najlepiej zbadanym i najczęściej stosowanym jest Mioinozytol (MI).

Źródła mioinozytolu

Mioinozytol naturalnie dostarczany jest z dietą. Można go znaleźć w wielu produktach spożywczych takich jak: pełne ziarna (produkty pełnoziarniste), nasiona, orzechy, kiełki pszenicy, owoce zwłaszcza cytrusowe, rośliny strączkowe czy drożdże [2,5]. Standardowa dieta człowieka dostarcza około 1 g inozytolu (głównie w postaci MI) co pokrywa jego dzienne zapotrzebowanie [2,5]. Innym sposobem na pozyskanie mioinozytolu jest jego synteza z glukozy, poprzez fruktozo-6- fosforan, który pod wpływem enzymu cyklazyprzekształca się do mioinozytolu [3,4,5]. Fizjologicznie mioinozytol krąży we krwi, skąd pobierany jest przez komórki.Z kolei frakcja MI egzogennego, dostarczanego z dietą, wchłaniana jest w jelitach, a później magazynowana w mózgu, komórkach mięśniowych serca, mięśniach szkieletowych czy w kościach [1].

Funkcje mioinozytolu

Mioinozytol pełni m.in. funkcję:
prekursora cyklu fosfatydyloinozytolu,
składnika fosfolipidów które są odpowiedzialne za generowanie ważnych wewnątrzkomórkowych sygnałów w obrębie oocytu (oocyt to komórka, z której w wyniku wielokrotnych podziałów i replikacji DNA powstaje dojrzała komórka jajowa)
stanowi przekaźnik sygnału wewnątrzkomórkowego, który bierze udział m.in. w procesie wychwytu glukozy przez komórkę oraz w przekazywaniu sygnałów zależnych od FSH
odgrywa istotna rolę w morfo i cytogenezie komórkowej,
bierze udział w syntezie lipidów,
jest prekursorem w syntezie drugorzędowych przekaźników hormonalnych czyli m.in.:gonadoliberyna (GnRH), TSH czy insuliny,
odgrywa ważną rolę w procesie dojrzewania oocytów
zwiększa wrażliwość receptorów na serotoninę
pełni rolę mediatora wewnątrzkomórkowego działania insuliny [1,2,3,7,8,9,10,11]

Co to dokładnie znaczy?

Wszystkie te właściwości sprawiają że mio – inozytol jest w tej chwili związkiem rekomendowanym przede wszystkim w leczeniu PCOS (Zespole Policystyczych Jajników) – zalecanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne [9] jak również zalecanym na podstawie wielu publikacji i artykułów potwierdzających jego skuteczność [10-18].

Mio-inozytol a PCOS

Mechanizm i powód powstawania PCOS nie został jeszcze dobrze poznany. Wiadomo jednak, że 80% otyłych i 30-40% pacjentek z prawidłowym BMI oraz z PCOS cierpi na insulinooporność. Uważa się, że może być to spowodowane zaburzeniem sygnału insulinowego wewnątrz komórki docelowej. Hiperisulinemia czyli zbyt wysoki poziom insuliny odpowiedzialny jest między innymi za produkcję androgenów przez komórki tekalne, przy czym tkanki obwodowe pozostają na nią oporne.

Stąd też zaczęto w przypadku PCOS stosować leki uwrażliwiające na działanie insuliny w tym m.in. metforminę ale również właśnie inozytol (najczęściej mio-inozytol) które mają na celu:
zmniejszenie hiperinsulinemii
zmniejszenie hiperandrogenemii

a tym samym:
powrót regularnych cykli miesiączkowych
powrót owulacji [11]

W jednym z opublikowanych badań pacjentkom z zespołem PCOS podawano MI oraz kwas foliowy, zaobserwowano:
zmniejszenie stężenia LH a tym samym stosunku LH/FSH
zmniejszenie stężenia prolaktyny
poprawę wskaźnika HOMA –IR
poprawę stężenie insuliny w teście obciążenia glukozą [21]

W badaniu opublikowanym w zeszłym roku wykazano także, że stosowanie mio – inozytolu u pacjentek z PCOS miało korzystny wpływ na kontrolę glikemii, poziom trójglicerydów i poziomu cholesterolu VLDL oraz ekspresję genu PPAR-γ [19]. Wszystkie opisane właściwości mio-inozytolu wskazują na jego wpływ na poprawę parametrów metabolicznych, endokrynologicznych oraz embriologicznych u pacjentek ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników.

Działania niepożądane

W żadnej z dotychczas opublikowanych prac nie opisano działań niepożądanych mio – inozytolu. Charakteryzuje się on również dobrą tolerancją przez stosujące go pacjentki.

Do meritum

Inozytol a zwłaszcza jedna z jego biologicznie aktywnych frakcji mio-inozytol jest jednym z leków stosowanych u pacjentek z PCOS. Jest związkiem o naukowo udowodnionej skuteczności i dobrej tolerancji. Warto również dodać, że Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pracy „Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających myo-inozytol, przez pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS)” polecają stosowanie mio-inozytolu u pacjentek z PCOS w celu przywrócenia właściwych parametrów metabolicznych, endokrynologicznych a także przewróceniu regularności owulacji [9]. Mio-inozytol wydaje się być bardzo dobrą propozycją suplementacji dla kobiet z zespołem policystycznych jajników – choć zawsze warto włączenie nowego leku czy suplementu skonsultować ze swoim lekarzem.

Doktor Hashi

Źródła: