Inozytol

Inozytol a zwłaszcza jedna z jego biologicznie aktywnych frakcji jest jednym z leków stosowanych u pacjentek z PCOS.

Co ważne jest związkiem o naukowo udowodnionej skuteczności i dobrej tolerancji.

Co to jest inozytol? Jakie ma działanie? Czy warto – i kiedy go stosować? To wszystko postaram się wyjaśnić w tym wpisie 🙂

Pierwszy raz inozytol wykryto już sto lat temu w moczu osób chorych na cukrzycę – choć wtedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy z jego właściwości. Dopiero w 1941 roku Gavin i McHenry opisali istotne właściwości inozytolu w prawidłowym funkcjonowaniu metabolizmu.

Chemicznie inozytol jest izomerem glukozy zwanym również alkoholem cukrowym, alkoholem sześciowodorotlenowym, a także często witaminą B8.

Inozytol występuje w dziewięciu postaciach izomerycznych, są to m.in.:

 • mio-inozytol (MI)
 • D-(+)-chiro-inozytol (DCI)
 • L-(-)-chiro-inozytol,
 • muco-inozytol,
 • allo-inozytol
 • neo-inozytol [1,5].

Biologicznie czynnym, najlepiej zbadanym i najczęściej stosowanym jest Mioinozytol (MI).

Źródła mioinozytolu

Mioinozytol naturalnie dostarczany jest z dietą. Można go znaleźć w wielu produktach spożywczych takich jak: pełne ziarna (produkty pełnoziarniste), nasiona, orzechy, kiełki pszenicy, owoce zwłaszcza cytrusowe, rośliny strączkowe czy drożdże [2,5].

Standardowa dieta człowieka dostarcza około 1 g inozytolu (głównie w postaci MI) co pokrywa jego dzienne zapotrzebowanie [2,5].

Innym sposobem na pozyskanie mioinozytolu jest jego synteza z glukozy, poprzez fruktozo-6- fosforan, który pod wpływem enzymu cyklazyprzekształca się do mioinozytolu [3,4,5].

Fizjologicznie mioinozytol krąży we krwi, skąd pobierany jest przez komórki.Z kolei frakcja MI egzogennego, dostarczanego z dietą, wchłaniana jest w jelitach, a później magazynowana w mózgu, komórkach mięśniowych serca, mięśniach szkieletowych czy w kościach [1].

Funkcje mioinozytolu

Mioinozytol pełni m.in. funkcję:

 • prekursora cyklu fosfatydyloinozytolu,
 • składnika fosfolipidów które są odpowiedzialne za generowanie ważnych wewnątrzkomórkowych sygnałów w obrębie oocytu (oocyt to komórka, z której w wyniku wielokrotnych podziałów i replikacji DNA powstaje dojrzała komórka jajowa)
 • stanowi przekaźnik sygnału wewnątrzkomórkowego, który bierze udział m.in. w procesie wychwytu glukozy przez komórkę oraz w przekazywaniu sygnałów zależnych od FSH
 • odgrywa istotna rolę w morfo i cytogenezie komórkowej,
 • bierze udział w syntezie lipidów,
 • jest prekursorem w syntezie drugorzędowych przekaźników hormonalnych czyli m.in.:gonadoliberyna (GnRH), TSH czy insuliny,
 • odgrywa ważną rolę w procesie dojrzewania oocytów
 • zwiększa wrażliwość receptorów na serotoninę
 • pełni rolę mediatora wewnątrzkomórkowego działania insuliny [1,2,3,7,8,9,10,11]

Co to dokładnie znaczy?

Wszystkie te właściwości sprawiają że mio – inozytol jest w tej chwili związkiem rekomendowanym przede wszystkim w leczeniu PCOS (Zespole Policystyczych Jajników) – zalecanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne [9] jak również zalecanym na podstawie wielu publikacji i artykułów potwierdzających jego skuteczność [10-18].

Mio-inozytol a PCOS

Mechanizm i powód powstawania PCOS nie został jeszcze dobrze poznany. Wiadomo jednak, że 80% otyłych i 30-40% pacjentek z prawidłowym BMI oraz z PCOS cierpi na insulinooporność. Uważa się, że może być to spowodowane zaburzeniem sygnału insulinowego wewnątrz komórki docelowej.

Hiperisulinemia czyli zbyt wysoki poziom insuliny odpowiedzialny jest między innymi za produkcję androgenów przez komórki tekalne, przy czym tkanki obwodowe pozostają na nią oporne.

Stąd też zaczęto w przypadku PCOS stosować leki uwrażliwiające na działanie insuliny w tym m.in. metforminę ale również właśnie inozytol (najczęściej mio-inozytol) które mają na celu:

 • zmniejszenie hiperinsulinemii
 • zmniejszenie hiperandrogenemii

a tym samym:

 • powrót regularnych cykli miesiączkowych
 • powrót owulacji  [11]

W jednym z opublikowanych badań pacjentkom z zespołem PCOS podawano MI oraz kwas foliowy, zaobserwowano:

 • zmniejszenie stężenia LH a tym samym stosunku LH/FSH
 • zmniejszenie stężenia prolaktyny
 • poprawę wskaźnika HOMA –IR
 • poprawę stężenie insuliny w teście obciążenia glukozą [21]

W badaniu opublikowanym w zeszłym roku wykazano także, że stosowanie mio – inozytolu u pacjentek z PCOS miało korzystny wpływ na kontrolę glikemii, poziom trójglicerydów i poziomu cholesterolu VLDL oraz ekspresję genu PPAR-γ [19].

Wszystkie opisane właściwości mio-inozytolu wskazują na jego wpływ na poprawę parametrów metabolicznych, endokrynologicznych oraz embriologicznych u pacjentek ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników.

Działania niepożądane

W żadnej z dotychczas opublikowanych prac nie opisano działań niepożądanych mio – inozytolu. Charakteryzuje się on również dobrą tolerancją przez stosujące go pacjentki.

Do meritum

Inozytol a zwłaszcza jedna z jego biologicznie aktywnych frakcji mio-inozytol jest jednym z leków stosowanych u pacjentek z PCOS. Jest związkiem o naukowo udowodnionej skuteczności i dobrej tolerancji.

Warto również dodać, że Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pracy „Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających myo-inozytol, przez pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS)” polecają stosowanie mio-inozytolu u pacjentek z PCOS w celu przywrócenia właściwych parametrów metabolicznych, endokrynologicznych a także przewróceniu regularności owulacji [9].

Mio-inozytol wydaje się być bardzo dobrą propozycją suplementacji dla kobiet z zespołem policystycznych jajników – choć zawsze warto włączenie nowego leku czy suplementu skonsultować ze swoim lekarzem 🙂

Źródła:

 1. Croze M.L., Soulage C.O.: Potential role and therapeutic interests of myo-inositol in metabolic diseases. Biochimie., 2013, Oct;95(10):1811–27.
 2. Larner J.: D-chiro-inositol–its functional role in insulin action and its deficit in insulin resistance. Int J Exp Diabetes Res. 2002 Jan;3(1):47–60.
 3. Pechlivanov B.: Myo-inositol in the treatment of hormonal, metabolic and reproductive features of polycystic ovary syndrome. Review of the literature. AkusherstvoiGinekol. 2010 Jan;49(3):37–9.
 4. Wilson MSC, Livermore TM, Saiardi A.: Inositol pyrophosphates: between signalling and metabolism. Biochem J. 2013 Jun 15;452(3):369–79.
 5. Szkodziak P., Paszkowski T. Wpływ leczenia mio-inozytolem na insulinooporność u pacjentek z zespołem policystycznych jajników w obserwacji 3-miesięcznej. III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2015
 6. Lisi F., Carfagna P., Oliva M.M. et al.: Pretreatment with myo-inositol in non polycystic ovary syndrome patients undergoing multiple follicular stimulation for IVF: a pilot study. ReprodBiolEndocrinol 2012, 10, 52.
 7. Simi G., Genazzani A. R., Obino M. E. R., Papini F., Pinelli S., Cela V., Artini P. G. Inositol and In Vitro Fertilization with Embryo Transfer. Int J Endocrinol. 2017; 2017: 5469409.
 8. Akiba S, Sato T. Cellular function of calcium-independent phospholipase A2. Biol Pharm Bull. 2004;27:1174-8.
 9. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających myo-inozytol, przez pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS), Ginekol. Pol. 2014, 85, 158-160.
 10. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. Effects of myo-inositol in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled trials. GynecolEndocrinol. 2012, 28 (7), 509-515.
 11. Jakimiuk A. J., Szamatowicz J.: Rola niedoboru inozytolu w patofizjologii zaburzeń występujących w zespole policystycznych jajników.Ginekol Pol, 2014, 85, 54-57.
 12. Gerli S, Papaleo E, Ferrari A, Di Renzo GC. Randomized, double blind placebo-controlled trial: eff ects of myo-inositol on ovarian functi on and metabolicfactors in women with PCOS. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 11(5):347–54.
 13. Papaleo E, Unfer V, Baillargeon J-P, De Santi s L, Fusi F, Brigante C, Marelli G, Cino I, Redaelli A, Ferrari A. Myo-inositol in patients with polycysti c ovarysyndrome: a novel method for ovulati on inducti on. GynecolEndocrinol. 2007 Dec;23(12):700–3.
 14. Colone M, Marelli G, Unfer V, Bozzuto G, Molinari A, Stringaro A. Inositol activity in oligoasthenoteratospermia–an in vitro study. Eur Rev Med PharmacolSci. 2010 Oct;14(10):891–6.
 15. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. Eff ects of myo-inositol in women with PCOS: a systemati c review of randomized controlled trials. GynecolEndocrinol. 2012 Jul;28(7):509–15.
 16. Artini PG, Di Berardino OM, Papini F, Genazzani AD, Simi G, Ruggiero M, Cela V. Endocrine and clinical eff ects of myo-inositol administrati on in polycysticovary syndrome. A randomized study. GynecolEndocrinol. 2013 Apr;29(4):375–9.
 17. Costanti no D, Minozzi G, Minozzi E, Guaraldi C. Metabolic and hormonal eff ects of myo-inositol in women with polycysti c ovary syndrome: a double-blindtrial. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 13(2):105–10.
 18. Donà G, Sabbadin C, Fiore C, Bragadin M, Giorgino FL, Ragazzi E, Clari G, Bordin L, Armanini D. Inositol administrati on reduces oxidative stress in erythrocytes of patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol. 2012 Apr;166(4):703–10.
 19. Shokrpour M., Foroozanfard F., Ebrahimi F.A., Vahedpoor Z., Aghadavod E., et.all.:
 20. Comparison of myo-inositol and metformin on glycemic control, lipid profiles, and gene expression related to insulin and lipid metabolism in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled clinical trial.Journal of Gynecological Endocrinology, 04 Jan 2019.
 21. Agrawal A., Mahey R., Kachhawa G., Khadgawat R., Vanamail P., Kriplani A.: Comparison of metformin plus myoinositol vs metformin alone in PCOS women undergoing ovulation induction cycles: randomized controlled trial.GynecolEndocrinol. 2019 Jan 7:1-4.
 22. Genazzani AD, Lanzoni C, Ricchieri F et al. Myo-inositol administration positively affects hyperinsulinemia and hormonal parameters in overweight patients with polycystic ovary syndrome. GynecolEndocrinol 2008,24,139-144.
 23. Orrù B., Circo R., Logoteta P., Petousis S., Carlomagno G.: Finding the best therapeutic approach for PCOS: the importance of inositol(s) bioavailability.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Jun;21(2 Suppl):83-88.
 24. Carlomagno G, Unfer V. Inositol safety: clinical evidences Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011;15:931-6

2 Replies to “Inozytol”

 1. Jaki konkretnie mio-inozytol warto przyjmować? Jakie dawkowanie? Jaka dawka kwasu foliowego? Razem w 1 leku czy osobno?

  1. Pracuje właśnie nad analizą preparatów z mio-inozytolem. Mam nadzieję, że lada chwila uda mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania 🙂 serdecznie pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *