Inozytol w chorobie Hashimoto – czy to ma sens?

Inozytol to ostatnio gorący temat. Bardzo często mówi się – i zresztą całkiem słusznie – o jego suplementacji w przypadku zespołu policystycznych jajników i insulinooporności. Sama zresztą nie tak dawno o tym pisałam tutaj.

Ale czy wiecie, że również w przypadku chorób tarczycy ma całkiem korzystne działanie?

Przypomnijmy w skrócie dlaczego inozytol działa w PCOS?

Naukowo udowodnione jest jego działanie jako składnika fosfolipidów odpowiedzialnych za wytwarzanie wewnątrzkomórkowych sygnałów w obrębie oocytu (czyli mówiąc obrazowo komórki startowej dla komórki jajowej). Jako przekaźnik sygnału wewnątrzkomórkowego bierze udział, m.in. w procesie wychwytu glukozy przez komórkę oraz w przekazywaniu sygnałów zależnych od FSH.

Jak działa inozytol w insulinooporności?

Żeby zrozumieć dlaczego inozytol w jest tak ważny w IO trzeba poznać definicję inozytolo-fosfoglikanów czyli IPG.

Fosfoglikany zawierające inozytol pełnią funkcję przekaźników wewnątrzkomórkowego sygnału insulinowego.  Jeden z jego rodzajów – mio-inozytolo-fosfoglikan – bierze udział w takich procesach jak ,np. wychwyt glukozy przez komórki czy przekazywanie sygnałów zależnych od FSH (czyli hormonu folikulotropowego).

W przypadku gdy receptor dla insuliny nie działa prawidłowo, dochodzi do zmniejszeniem stężenia IPG wewnątrz komórki i zaburzeniem jego funkcji (czyli m.in. wspomnianego parę linijek wyżej wychwytu glukozy). Oprócz tego mioinozytol bierze udział w syntezie przekaźników hormonalnych w tym insuliny.

W przypadku hiperinsulinemii pojawia się wzrost syntezy androgenów oraz wzrost syntezy inozytolo-fosfoglikanów. Taki mechanizm prowadzi do zaburzenia proporcji między mio – a chiro – inozytolem – w której chiro – inozytol produkowany jest w przewadze. Efektem jest wzrost syntezy androgenów (czyli hormonów androgenowych, takich jak androstendion, dehydroepiandrostendion (DHEA), dihydrotestosteron (DHT) oraz oczywiście testosteron).

Wszystkie zaburzenia w obrębie syntezy, dostępności i metabolizmu inozytolu lub inozytolo-fosfoglikanów lub też zaburzenia proporcji pomiędzy mio- a chrono- inozytolem będą sprzyjały rozwojowi insulinooporności.

Last but not least – inozytol w chorobie Hashimoto

Zastosowanie mioinozytolu w chorobie Hashimoto jest coraz lepiej opisane. Pozytywne efekty suplementacji zauważalne są przede wszystkim w przypadku połączenia suplementacji mioinozytolu z selenem.

W jednym z badań autorstwa  Basciani, analizowano wpływ połączonej suplementacji selenu oraz mioinozytolu. Szczególną uwagę zwracano na takie parametry, jak: TSH, przeciwciała anty-TPO oraz przeciwciała anty-TG.

W przypadku wszystkich wymienionych wskaźników zaobserwowano poprawę wyników: o 44%  TSH oraz przeciwciał anty – TPO , a także o 48% anty – Tg . Poprawie ulegał również ultrasonograficzny obraz tarczycy [10].

W przytoczonym badaniu pacjenci stosowali 600 mg myoinozytolu oraz 83 μg selenu w formie L-selenometioniny (o najlepiej przyswajalnych formach selenu pisałam u Pana Tabletki ).

To, co warto w tym miejscy przytoczyć, to parę ważnych informacji o zastosowaniu selenu w chorobie Hashimoto oraz przypomnieć, że selen należy do pierwiastków, które łatwo przedawkować. Dlatego też warto poprzedzić decyzję o suplementacji, oznaczając jego poziom w organizmie.

W innym badaniu opublikowanym w 2018 roku sprawdzono, czy połączenie mioinzytolu oraz mioinozytolu i selenu skutecznie chroni komórki tarczycy przed działaniem cytokin lub nadtlenku wodoru (HO₂) – czyli czynników mogących powodować stan zapalny czy rozpad komórek tarczycy. Autorzy stwierdzili, że mioinozytol ma działanie ochronne na komórki tarczycy.

Do podobnych wyników doszli Benvega i in. w przypadku badań in vitro. Podkreślili oni jednak potencjalnie korzystne właściwości suplementacji mioinozytolem i selenem w warunkach in vivo.

Podsumowanie

Chociaż słowo „potencjalnie” nie napawa może dużym przekonaniem, a wiele z przytoczonych badań podkreśla konieczność prowadzenia dalszych analiz w temacie suplementacji mioinozytolem w chorobie Hashimoto – dziś wiemy, że może on przynieść wiele korzyści.

Wyjście poza schemat kojarzenia mioinozytolu z PCOS czy insulinoopornością – to moim zdaniem tylko kwestia czasu.

Ściskam!

Doktor Hashi 🙂

Bibliografia:

 1. Croze M.L., Soulage C.O.: Potential role and therapeutic interests of myo-inositol in metabolic diseases. Biochimie., 2013, Oct;95(10):1811–27.
 2. Larner J.: D-chiro-inositol–its functional role in insulin action and its deficit in insulin resistance. Int J Exp Diabetes Res. 2002 Jan;3(1):47–60.
 3. Pechlivanov B.: Myo-inositol in the treatment of hormonal, metabolic and reproductive features of polycystic ovary syndrome. Review of the literature. AkusherstvoiGinekol. 2010 Jan;49(3):37–9.
 4. Wilson MSC, Livermore TM, Saiardi A.: Inositol pyrophosphates: between signalling and metabolism. Biochem J. 2013 Jun 15;452(3):369–79.
 5. Genazzani AD. Inositol as putative integrative treatment for PCOS. Reprod Biomed Online. 2016;33(6):770–780.
 6. Gateva A, Unfer V, Kamenov Z. The use of inositol(s) isomers in the management of polycystic ovary syndrome: a comprehensive review. Gynecol Endocrinol. 2018;34(7):545–550.
 7. Monastra G, Unfer V, Harrath AH, Bizzarri M. Combining treatment with myo-inositol and D-chiro-inositol (40:1) is effective in restoring ovary function and metabolic balance in PCOS patients
 8. Orrù B, Circo R, Logoteta P, Petousis S, Carlomagno G. Finding the best therapeutic approach for PCOS: the importance of inositol(s) bioavailability. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017;21(2 Suppl):83–88
 9. Laganà AS, Garzon S, Casarin J, Franchi M, Ghezzi F. Inositol in Polycystic Ovary Syndrome: Restoring Fertility through a Pathophysiology-Based Approach. Trends Endocrinol Metab. 2018;29(11):768–780
 10. Nordio M, Basciani S. Myo-inositol plus selenium supplementation restores euthyroid state in Hashimoto’s patients with subclinical hypothyroidism. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017;21(2 Suppl):51–59.
 11. Benvenga S, Vicchio T, Di Bari F, et al. Favorable effects of myo-inositol, selenomethionine or their combination on the hydrogen peroxide-induced oxidative stress of peripheral mononuclear cells from patients with Hashimoto’s thyroiditis: preliminary in vitro studies. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017;21(2 Suppl):89–101.
 12. Xu W.C., Chen S.R., Huang J.X. i wsp.: Expression and distribution of S-100 protein, CD83 and apoptosis-related proteins (Fas, FasL and Bcl-2) in thyroid tissues of autoimmune thyroid diseases. Eur. J. Histochem., 2007, 51, 291-300.
 13. Ferrari SM, Elia G, Ragusa F, et al. The protective effect of myo-inositol on human thyrocytes. Rev Endocr Metab Disord. 2018;19(4):355–362.
 14. De Grazia S, Carlomagno G, Unfer V, Cavalli P. Myo-inositol soft gel capsules may prevent the risk of coffee-induced neural tube defects. Expert Opin Drug Deliv 2012;9(9):1033-9
 15. Bizzarri, M., Fuso, A., Dinicola, S., Cucina, A., Bevilacqua, A.:Pharmacodynamics and pharmacokinetics of inositol(s) in health and disease. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 2016, 12(10), 1181–1196.
 16. Jakimiuk A., Szamatowicz J.:. Rola niedoboru inozytolu w patofizjologii zaburzeń występujących w zespole policystycznych jajników. Ginekologia Polska, 2015, 85.1: 54-57.
 17. Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP, et al. Myo-inositol may improve oocyte quality inintracytoplasmic sperm injection cycles. A prospective, controlled, randomized trial. Fertil Steril 2009;91(5):1750-4.
 18. Pechlivanov B.: Myo-inositol in the treatment of hormonal, metabolic and reproductive features of polycystic ovary syndrome. Review of the literature. AkusherstvoiGinekol. 2010 Jan;49(3):37–
 19. Simi G., Genazzani A. R., Obino M. E. R., Papini F., Pinelli S., Cela V., Artini P. G. Inositol and In Vitro Fertilization with Embryo Transfer. Int J Endocrinol. 2017; 2017: 5469409.
 20. Akiba S, Sato T. Cellular function of calcium-independent phospholipase A2. Biol Pharm Bull. 2004;27:1174-8.
 21. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających myo-inozytol, przez pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS), Ginekol. Pol. 2014, 85, 158-160.
 22. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. Effects of myo-inositol in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled trials. GynecolEndocrinol. 2012, 28 (7), 509-515.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *